مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
پژوهشنامهٔ ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0.000
در دسترس
2000 - 2022
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-5
مقالات
63
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامهٔ ادبیات معاصر ایران

شناسه: ۲۷۱۷-۱۳۱۰ (چاپی)  ۲۷۱۷-۱۳۱۰ (آنلاین)

⁙ سردبیر:  جهانگیر صفری
⁙ تناوب نشر:  دوفصلنامه
⁙ مدل انتشار:  چاپی / الکترونیکی
⁙ جدیدترین شماره:  (دوره 2/ شماره 2/ شماره 4. پاییز و زمستان 1399)

توضیحات


  مقاله اصلی

دگردیسی معانی نماد در شعر نو (نمادهای چراغ و آب و آینه در شعر چهار شاعر)دریافت
حجت اله امیدعلی


  مقاله اصلی

تصویر معشوق در آیینۀ شعر وقوعی عماد خراسانیدریافت
شهرام کارگر


  مقاله اصلی

سفر کهن‌الگویی قهرمان در سووشوندریافت
سولماز مظفری، علیرضا علیدادی


  مقاله اصلی

اثرپذیری نیما از ترجمه‌های آثار ادبی غربدریافت
محمد پورحمدالله


  مقاله اصلی

تحلیل «زنده به گور» بنابر دلواپسی‌های غائیِ اروین یالومدریافت
رضوان وطن خواه


  مقاله اصلی

امپرسیونیسم شناختی در اشعار تجربه محور سپهریدریافت
محمدباقر شهرامی، محمد شفیع صفاری


  مقاله اصلی

تأثیر کتاب مقدس براشعار سهراب سپهریدریافت
سعید کربلایی


  مقاله اصلی

پدیدارشناسی راوی و خواننده در داستان نوجوان ( براساس داستانی از حمیدرضا نجفی)دریافت
نسرین کریم پور، معصومه غیوری


  مقاله اصلی

علل تاریخی ظلم‌ستیزی و ظلم‌گرایی در ادبیات معاصردریافت
مسروره مختاری، سید جعفر علوی


  مقاله اصلی

نگاه انتقادی به جنگ در دو داستان کوتاهِ «سیلم» و «من قاتل پسرتان هستم»دریافت
محمدحسن حسن‌زاده نیری، آزاده اسلامی  مقاله اصلی

بررسی شعرِ اعتراض شاعران فارسی و عربی زبان معاصر با مضمون وطن
رضا محمدصالحی

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها