برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
بیماری های مشترک انسان و دام

شناسه:  (چاپی)   (آنلاین)

توضیحات


جدیدترین شماره (دوره 2/ شماره 2/ بهار و تابستان 1393)  مقاله اصلی

بررسی میزان آگاهی زنان باردار در مورد بیماری توکسوپلاسموز
حسن نایب زاده, محمد جواد طراحی, وجیهه خدادایان, زینب شاکرمی, فاطمه سمیعی, مرضیه رنجبر


  مقاله اصلی

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب‌مالت در شهرستان ارومیه طیسال‌های 1383 تا 1389
میر اسداله حجازی, آفاق کاظمی, امید اسکندری


  مقاله اصلی

بررسی میزان سنوروس در عضلات بافت‌های زیرجلدی گوسفندها و بز‌‌های ذبح شده در کشتارگاه اصفهان
هادی میران زاده(مدیر مسئول), مهدی اسد, علی سینا کریمی, غلامرضا کریمی, شهلا ریواز


  مقاله اصلی

بررسی شیوع سرمی بروسلوز در گاوداریهای صنعتی شهرستان ایوان در سال 1392
نعمت شمس, احسان جهانی, فریدون منصوری


  مقاله اصلی

بررسی اپیدمیولوژی کریپتوسپوریدیوزیس در گوسفندان شهرستان سنندج
زیور صادقی دهکردی, ارزنگ پرتواندازان پور, نوشین عبدالملکی


  مقاله اصلی

بررسی میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگواتولا‌ سراتا درعقده های لنفاوی مزانتریک گاوهای کشتارشده در دو کشتارگاه استان تهران
سعید بکایی, علی خنجری, غزال نعمتی, میثم ترابی کلاکی, بهادر حاجی محمدی, سالومه شیرعلی, علیرضا گیلوری, لاله شریفی


  مقاله اصلی

بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموزیس در زنان باردار شهرستان قروه
ارژنگ پرتواندازان پور, نوشین عبدالملکی, زیور صادقیدهکردی


  مقاله اصلی

بررسی آسیب‌شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی
فرزانه حسینی, مرتضی حسینی نژاد, حسین نورانی مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
4
مقالات
53
مقالات دسترسی آزاد
38


 اطلاعیه‌ها

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
عنوان نشریه
بیماری های مشترک انسان و دام
شناسه (چاپ)
شناسه (آنلاین)
هیات تحریریه