برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
نشریه مدیریت خاک

شناسه:  (چاپی)   (آنلاین)

توضیحات


جدیدترین شماره (دوره 3/ شماره 2/ پاییز و زمستان 1393)  مقاله اصلی

تعیین شکل‌های شیمیایی روی در مدیریت خاک‌های آهکی تحت کشت سویا در استان فارس
لیلا تابنده, محمدرضا بخشی, نجفعلی کریمیان


  مقاله اصلی

تأثیر EDTA و کمپوست زباله شهری بر مدیریت پالایش سبز سرب و کادمیم توسط آفتابگردان
امیر مصلحی, محمد فیضیان


  مقاله اصلی

ارتباط بین پایداری خاکدانه‎های سطحی و برخی از ویژگی‎های خاک و اقلیم در استان اصفهان
اعظم یزدانی, حسین خادمی, شمس اله ایوبی, فاطمه خیامیم, محمد رضا مصدقی


  مقاله اصلی

تأثیر باگاس و فیلتر‌کیک بر ظرفیت باربری یک خاک لوم رسی سیلتی در رطوبت‌های مختلف تحت آزمایش نشست صفحه‌ای
زهرا نعمتی, محمد رضا مصدقی, عباس همت


  مقاله اصلی

تأثیر بقایای گیاهی بر مدیریت جذب روی در گندم در یک خاک آهکی
هادی حبیبی, مجید افیونی, امیرحسین خوش گفتارمنش, مجتبی خوش روش, بهروز محسنی, حسین خیرآبادی


  مقاله اصلی

تأثیر سوزاندن بقایای گیاهی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های دشت سیستان
پیمان افراسیاب, اسپیت مان جلیلی سه بردان, محمد حسن لی, معصومه دلبری مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
5
مقالات
21
مقالات دسترسی آزاد
18


 اطلاعیه‌ها

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
عنوان نشریه
نشریه مدیریت خاک
شناسه (چاپ)
شناسه (آنلاین)
هیات تحریریه