برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
بررسی علل و پیامد های مناظرات امام رضا (ع)


نویسندگان

قاسم فتاحی

gh5fatahi@gmail.com    دانشگاه شهرکرد


141 دانلودها

چکیده

چکیده مناظره از شیوه های مطلوب تبیین و نشر معارف الهی در مواجهه با آرا و اندیشه های مخالفان اسلام است که در مکتب علمی و عملی اهل بیت علیهم السلام مورد توجه بوده است. در این میان مناظرات امام رضا(ع)، به دلیل گستردگی دامنه و فضای علمی پدید آمده در آن عصر، و نیز حمایت دربار عباسی از مباحث و تشکیل جلسات علمی و دعوت از طرفین مناظره از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله عوامل و زمینه های مؤثر برشکل گیری یک نمونه از مشهورترین مناظراتی که در صفحات تاریخ اسلام به ثبت رسیده است، یعنی مناظرات امام رضا(ع) با بزرگان ادیان و فرق مختلف و پیامدها و نتایج این گفتگو ها مورد بررسی و باز خوانی قرار می گیرد. روش انجام پژوهش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده ها برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش که به شکل عناوین فرعی در متن مقاله آمده، اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی

واژگان کلیدی: امام رضا(ع)  مناظرات  مأمون  سیاسی  فرهنگی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
3/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
2
شماره‌ها
1
مقالات
41
مقالات دسترسی آزاد
0