بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
44
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
خوانش لاکانیِ «شازده احتجاب»


دریافت: 1399/2/29 | پذیرش: 1399/4/16 | انتشار: 1399/4/29 

 DOI

نویسندگان
سولماز مظفری1*، زهرا جلوه بورکی2

1-دانشگاه فرهنگیان،s_mozafari۸۶۷۳@yahoo.com

2-دانشگاه فرهنگیان،sulmazmozafari@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

با توجه به نقش زبان و کاربرد معنا‌آفرینانة آن در متون ادبی، به نظر می‌رسد می‌توان بسیاری از متون ادبی معاصر را با توجه به متدها و تکنیک‌های به کار رفته در آنها، برپایة اصول و معیارهای نقد لاکانی مورد خوانش قرار داد. این مقالة تحلیلی و توصیفی بر آن است تا براساس این نظریه مفروضات بنیادین لاکان و نمودهای رشد روانی سوژه از جمله ساحت خیالی و نمادین را در این اثر نشان داده، مطابق با مفاهیم و مصطلحات جدید به کارگرفته شده در این نظریه رمان موردنظر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد خواننده در طول داستان با موارد متعددی از جابه‌جایی اُبژه مواجه است؛ مواردی همچون جایگزینی شعف و لذت یگانگی با مادر از طریق رابطه شازده با منیره‌خاتون در کودکی، جابه‌جایی فخرالنسا با فخری توسط او، جابه‌جایی سینه‌ی پرشیر مادر با مکیدن انگشت توسط فخرالنسا، ایفای نقش لله‌باشی‌ها در خاندان به‌جای پدر به‌عنوان مراقب و مشاور و غیره. با توجه به این نتایج، می‌توان گفت این‌گونه جابه‌جایی‌ها در داستان شازده احتجاب می‌توانند نمودی از واقعیت‌های موجود در زندگی اشخاص مختلف باشند.
واژگان کلیدی

مدرنیسم  رشد روانی  ساخت خیالی  ساحت نمادین  نقد لاکانی  شازده احتجاب دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است