بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
44
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
مضمون پوچ‌گرایی در رمان شبِ هول


دریافت: 1398/11/20 | پذیرش: 1399/2/8 | انتشار: 1399/4/29 

 DOI

نویسندگان
محسن گنجی1*، سید جمال الدین مرتضوی2

1-دانشگاه شهرکرد،peyman2605@gmail.com

2-دانشگاه شهرکرد،baharahang@yahoo.com0 تعداد دریافت

چکیده

اثر ادبی بدون نقش ارجاعی و تنها با تأکید بر عناصری که در ساختار ظاهری متن دیده می‌شوند، مضمون‌آفرینی می‌کند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی به تفهیم و تبیین نقد جامعه‌شناختی، مضمون و نقد مضمونی پرداخته شده است و پس از آن با توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در روساخت متن بازتاب داده شده‌اند، پوچ‌گرایی به عنوان مضمون مرکزی رمان شب هول از خلال شبکه‌های کلامی و تصویری معرفی شده است. بنابراین پوچ‌گرایی اخلاقی منبع اندیشۀ ذهنی هرمز شهدادی است و وی آن را به وسیلۀ تخیل به صورت غیرمستقیم در قالب کلمات، اشیاء، شخصیت‌ها و حوادث مختلفِ رخ داده در رمان، پرورش می‌دهد. تمامی این حوادث، شخصیت‌ها و مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان شبکه‌ای از خرده مضامین در نظر گرفته شده‌اند که در نهایت به وحدت ختم می‌شوند و منتقد و مخاطب مضمون مرکزی پوچ‌گرایی را از خلال این شبکه‌های کلامی که در روساخت متن نمود یافته‌اند، دریافت می‌کند.
واژگان کلیدی

کلمه‌های کلیدی: رمان شب هول  نقد جامعه‌شناسی  مضمون  نقد مضمونی  پوچ‌گرایی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است