بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
45
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
سفر کهن‌الگویی قهرمان در سووشون


دریافت: 1397/10/18 | پذیرش: 1397/12/11 | انتشار: 1398/11/13 

 DOI

نویسندگان
سولماز مظفری1*، علیرضا علیدادی2

1-دانشگاه فرهنگیان،s_mozafari8673@yahoo.com

2-دانشگاه فرهنگیان،s_mozafari8673@yahoo.com849 تعداد دریافت

چکیده

در نقد کهن‌الگویی ضمن مطالعه و بررسی کهن‌الگوهای یک اثر، چگونگی جذب آن‌ها توسط ذهن خالق اثر نشان داده می‌شود. برپایۀ این مطالعات، سفر قهرمانی برای رسیدن به کمال فردیّت با تکیه بر حضور کهن‌الگوها در زندگی هر فرد میسر است. هدف این مقاله، بررسی رمان سووشون نوشته سیمین دانشور از منظر نقد کهن‌الگویی با تکیه بر مبانی فکری کارول.اس.پیرسون و هیو.کی.مار برپایۀ کهن-الگوهای دوازده‌گانه بیداری قهرمان درون است. پژوهشگر ضمن معرفی اجمالی با این کهن‌الگوها، نشان می‌دهد شخصیت اصلی داستان، زری با تجلّی این کهن الگوها می تواند در فرایند تفرّد گام نهاده، سفر قهرمانی را پیش گیرد. نتایج این مقالۀ تحلیلی و توصیفی نشان می‌دهد در رمان سووشون شخصیت اصلی سفر درونی را طی می‌کند و این اثر به دلیل رویکرد روان‌شناسی خود، برپایۀ نظریات کهن‌الگویی قابل تحلیل است.
واژگان کلیدی

نقد کهن‌الگویی  کهن‌الگوها  سفر قهرمانی شخصیت  سووشون. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است