بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
45
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
نگاه انتقادی به جنگ در دو داستان کوتاهِ «سیلم» و «من قاتل پسرتان هستم»


دریافت: 1397/9/10 | پذیرش: 1397/9/10 | انتشار: 1398/11/13 

 DOI

نویسندگان
محمدحسن حسن‌زاده نیری1، آزاده اسلامی2*

1-دانشگاه علامه طباطبایی،mh.hniri@yahoo.com

2-دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین،Eslami2534@gmail.com449 تعداد دریافت

چکیده

این نوشتار به بررسی و مقایسۀ دو داستان کوتاه «سِیلِم»، نوشتۀ رابرت اولن باتلر و «من قاتل پسرتان هستم»، نوشتۀ احمد دهقان، می‌پردازد. هدف از این پژوهش یافتن وجوه اشتراک و افتراق میان این دو اثر و نیز تحلیل و بررسی آنهاست. هر دو داستان نگاهی انتقادی به جنگ داشته‌اند و از عناصر مشترکی چون سربازِ وظیفه‌شناس، اطاعت از فرماندهی، ناگزیر بودن از قتلی به‌ظاهر ناجوانمردانه، تردید در درستی کاری که انجام شده است و شرمندگی از بازماندگان مقتول استفاده کرده‌اند. همچنین، هر دو داستان از درونمایۀ مشترکی برخوردارند؛ جنگ، شرایطی بر افراد تحمیل می‌کند که آنها ناگزیر از بروز رفتارهایی خشن و بی‌رحمانه می‌شوند. در کنار بررسی وجوه اشتراک، وجوه اختلاف دو داستان مانند تفاوت زمان روایت و شخصیت‌پردازی در آن‌ها نیز بررسی شده است.
واژگان کلیدی

جنگ  ادبیات تطبیقی  شخصیت  سِیلِم  من قاتل پسرتان هستم. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است