بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
52
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
اثرپذیری نیما از ترجمه‌های آثار ادبی غرب


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
محمد پورحمدالله1

1-،mpourhamd.pnu@gmail.com591 تعداد دریافت

چکیده

نیما مقدمات زبان فرانسه را در مدرسه سن لویی فرا گرفت و بعد از ترک مدرسه به خاطر علاقه به ادبیات مغرب زمین،‏ زبان فرانسه را رها نکرد و به کمک فرهنگ لغت و احتمالا به کمک خویشاوندان و دوستان آشنا به زبان فرانسه،‏ توانست متن اصلی برخی آثار فرانسوی را مطالعه کند و از آنها تاثیر بپذیرد؛ اما آشنایی نیما به زبان فرانسه و مطالعة برخی آثار به زبان اصلی،‏ موجب نشد که او به ترجمه های فارسیِ آثار ادبی غرب بی‌اعتنا باشد. نیما در خصوص ترجمه‌های فارسی آثار ادبی غرب،‏ اشاراتی دارد که نشان می‌دهد او با علاقه اغلب این ترجمه‌ها را می‌خوانده و بی‌تردید بخشی از آشنایی او با آثار ادبی غرب و اثرپذیری او از آنها،‏ از راه ترجمه‌های فارسی بوده است. هدف اصلی این مقاله،‏ مطالعة اثرپذیری نیما از ترجمه‌های فارسیِ آثار ادبی غرب و نشان دادن نمونه‌هایی از این تأثیرپذیری بوده است.
واژگان کلیدی

نیما  آثار ادبی غرب  زبان فارسی  ترجمه‌های فارسی  اثرپذیری. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است