بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
52
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
داوران

تعداد بازدید: 411
تاریخ درج: 1398/11/12
تاریخ بروزرسانی: 1398/11/12

دکتر سید کاظم موسوی دانشگاه شهرکرد
دکتر جهانگیر صفری دانشگاه شهرکرد
دکتر حسین محمدی دانشگاه گنبد
دکتر مسعود فروزنده دانشگاه شهرکرد
دکتر مهرداد اکبری دانشگاه اراک
دکتر حمید رضایی دانشگاه پیام نور شهرکرد
دکتر ابراهیم ظاهری دانشگاه شهرکرد
دکتر سجاد نجفی دانشگاه شهرکرد
دکتر محسن بتلاب اکبرآبادی دانشگاه جیرفت
دکتر مسعود آلگونه جونقانی دانشگاه اصفهان
دکتر سید جلال موسوی دانشگاه پیام نور کوهدشت
دکتر معصومه غیوری دانشگاه گیلان
دکتر محمدباقر شهرامی دانشگاه امام خمینی قزوین
دکتر مهران نجفی دانشگاه شهرکرد
دکتر حجت اله امیدعلی دانشگاه اراک
دکتر مسروره مختاری دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد حسن حسن زاده نیری دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر افسانه حسن زاده دستجردی دانشگاه حضرت نرجس
دکتر علیرضا محمدی دانشگاه شهرکرد
دکتر حسن حیدری دانشگاه اراک
دکتر حسن شعبانی آزاد دانشگاه آزاد گچساران
دکتر سید جمال الدین مرتضوی دانشگاه شهرکرد
دکتر سمیه حسنعلیان دانشگاه اصفهان
   
   
   
   
   
   
   

 

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است