بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
52
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
شیوه نامه

تعداد بازدید: 278
تاریخ درج: 1398/10/15
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/15

راهنمای تهیة مقاله برای پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران

- مقاله باید به زبان فارسی نوشته شده باشد.

- مقاله باید نتیجه پژ‍وهش نویسنده و یا نویسندگان باشد و در نشریه دیگر یا همایش علمی و ... منتشر و قبلا برای مجله دیگر ارسال نشده باشد و تا زمانی که مراحل بررسی اولیه و داوری آن در این مجله به پایان نرسیده است به مجله دیگر ارسال نشود.

- مقاله به‌ترتیب، شاملِ چکیده (بین 100 تا 250 کلمه)، کلیدواژه‌ها (4 تا 6 کلمه)، مقدمه، بحث و بررسی و نتیجه‌گیری باشد.

- مجله از پذیرش مقاله‌هایی با بیش از 7500 کلمه معذور است.

- رسم‌الخط مجله، براساس دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (آخرین ویرایش) است.

- مقاله با قلم 13 بی میترا و با رعایت نیم‌فاصله تایپ شود.

- منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار). نام کتاب (ضخیم). نام و نام‌خانوادگی مصصحح یا مترجم. جلد. محل نشر: ناشر.

مقاله منتشرشده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه (ضخیم). دوره (شماره نشریه)، شماره صفحات.

مقاله ترجمه‌شده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام و نام‌خانوادگی مترجم. نام نشریه (حروف مورّب). دوره (شماره نشریه). شماره صفحات.

پایگاه‌‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریه الکترونیکی (با حروف مورب). دوره. تاریخ مراجعه به سایت.

- ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه یا صفحات‌) نوشته شود.

- معادل لاتین اصطلاحات تخصصی در پایان متن و در بخش پی­نوشت­ها آورده شود.

- مسؤولیت درستی مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده است.

- هیآت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد است.

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است