برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران

شناسه:  (چاپی)   (آنلاین)

توضیحات


جدیدترین شماره (دوره 1 (1398)/ شماره 2/ شماره 2. پاییز و زمستان 1398)  مقاله اصلی

پدیدارشناسی راوی و خواننده در داستان نوجوان ( براساس داستانی از حمیدرضا نجفی)
نسرین کریم پور, معصومه غیوری


  مقاله اصلی

امپرسیونیسم شناختی در اشعار تجربه محور سپهری
محمدباقر شهرامی, محمد شفیع صفاری


  مقاله اصلی

اثرپذیری نیما از ترجمه¬های آثار ادبی غرب
محمد پورحمدالله


  مقاله اصلی

علل تاریخی ظلم¬ستیزی و ظلم¬گرایی در ادبیات معاصر
مسروره مختاری, سید جعفر علوی


  مقاله اصلی

تحلیل «زنده به گور» بنابر دلواپسی¬های غائیِ اروین یالوم
رضوان وطن خواه


  مقاله اصلی

بررسی تطبیقی تصویر داستان¬های کودکانه فرانچسکا سایمون و احمدرضا احمدی
سجاد نجفی بهزادی, جهانگیر صفری


  مقاله اصلی

بازنمایی «عاملیت» زنان در رمان¬های سیمین دانشور و فریبا وفی
ابراهیم ظاهری عبدوند, پریوش میرزاییان, امین بنی طالبی


  مقاله اصلی

نگاه انتقادی به جنگ در دو داستان کوتاهِ «سیلم» و «من قاتل پسرتان هستم»
محمدحسن حسن¬زاده نیری, آزاده اسلامی


  مقاله اصلی

سفر کهن¬الگویی قهرمان در سووشون
سولماز مظفری, علیرضا علیدادی


  مقاله اصلی

تجربة مهاجرت در رمان «کارت‏پستال» از روح‏انگیز شریفیان
افسانه حسن ‏زاده دستجردی, فاطمه زند مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
-3
شماره‌ها
-6
مقالات
36
مقالات دسترسی آزاد
14


 اطلاعیه‌ها

عنوان نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
شناسه (چاپ)
شناسه (آنلاین)
هیات تحریریه