بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
217
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
انتخاب مواد بهینه جاذب صدا در صنایع و ماشین‌های کشاورزی با استفاده از شبیه سازی آکوستیکی ساختار فرکتالی اسفنج منگر


دریافت: 1399/1/30 | پذیرش: 1399/7/12 | انتشار: 1399/7/20 

 DOI

نویسندگان
علی ملکی1*، راضیه محمدی گهرویی2، مجید لشگری3

1-دانشگاه شهرکرد،maleki.ali2000@gmail.com

2-دانشگاه شهرکرد،raziehmohamadi.g@gmail.com

3-دانشگاه اراک،m-lashgari@araku.ac.ir35 تعداد دریافت

چکیده

برای کنترل آلودگی صدا روش‌های متعددی وجود دارد، با توجه به گسترش علم آکوستیک، استفاده از لوله امپدانس و به کارگیری جاذب‌های صوتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شبیه‌سازی چندین نمونه از جاذب‌ها در این مقاله مورد بررسی قرار داده شد. جاذب‌های پارچه‌ای ریز سوراخ، جاذب‌های پوششی حفره‌دار و... نمونه‌هایی از این جاذب‌ها هستند. عوامل مختلفی همچون جنس، گام و بسامد بر روی این جاذب تِأثیرگذار هستند. در این پژوهش تغییرات تراز صدا تحت عامل‌های جنس، گام و بسامد شبیه‌سازی و تحلیل شدند. عمدتاً شبیه‌سازی برای انواع جاذب‌ها این امکان را فراهم می‌کند تا مقایسه بهتری صورت گیرد و بهترین جاذب برای کنترل سروصدا انتخاب گردد. کمترین تغییرات تراز فشار صوت در جنس ام‌ دی اف رخ داده ‌است. این مقدار برای روش آزمایشگاهی ۳/۷۰ دسی بل و برای شبیه‌سازی ۵/۷۶ دسی‌بل گزارش شده است. کمترین تغییرات تراز صدا در آزمایشگاه و شبیه سازی در بسامد ۱۲۸ هرتز گزارش شده‌ است. تغییرات تراز صدا برای هر دو روش به کار رفته در این پژوهش از گام یک به گام دو افزایش یافته است. در روش آزمایشگاهی در گام یک تغییرات تراز فشار صوت ۴/۷۴ دسی‌بل و در روش شبیه-سازی این تغییرات ۴/۸۰ دسی‌بل گزارش شده است. در گام دو در دو روش آزمایشگاهی و شبیه‌سازی به ترتیب ۶/۷۶و ۴/۸۲ دسی‌بل تغییرات تراز فشار صوت مشاهده می‌شود. در مقایسه میانگین تغییرات تراز صدا برای دو جنس یونولیت و پشم معدنی مشاهده می‌شود که در یونولیت از گام یک به دو میزان این تغییرات از ۹/۲۵ دسی‌بل به ۸/۲۷ دسی‌بل افزایش پیدا کرده است در حالیکه در پشم معدنی این تغییرات در هر دو گام مقدار ثابت ۴/۲۲ دسی‌بل بدست آمد. لذا می‌توان جنس یونولیت را به لحاظ ثبات تغییرات تراز صدا در محدوده گسترده‌تر به عنوان جاذب بهینه معرفی کرد.
واژگان کلیدی

آکوستیک  فرکتال  جاذب صوت  شبیه‌سازی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است