برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
تماس با ما

تعداد بازدید: 407

تماس با ما:

نشانی: شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- اداره انتشارات مجلات علمی و پژوهشی- نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کد پستی: ۳۴۱۴۱/۸۸۱۸۶

صندوق پستی:115

شماره‌ تماس: 32321669-038

پست الکترونیک: jrmam@journals.sku.ac.ir

وب‌سایت رسمی نشریه: http://journals.sku.ac.ir ​​​​​​​

Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
137
مقالات دسترسی آزاد
66