بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
804
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی عملکرد مدل SRM تحت تأثیر ماه های مختلف ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبریز دوآب صمصامی)


دریافت: 1397/11/5 | پذیرش: 1397/12/23 | انتشار: 1398/11/19 

 DOI

نویسندگان
مرضیه خرم1، محمدرضا شریفی2*

1-دانشگاه شهید چمران اهواز،khoram.m69@gmail.com

2-دانشگاه شهید چمران اهواز،sharifi3010@gmail.com64 تعداد دریافت

چکیده

استفاده از مدل‌های تخمین روانآب در حوضه‌های برفی، نیازمند شناخت تأثیر عوامل موثر بر روانآب ذوب می‌باشد. دما یکی از عوامل مزبور است. بمنظور بررسی تأثیر دما بر عملکرد مدل SRM، در زیر حوضه صمصامی به مساحت ۲۶۶ کیلومتر مربع، اقدام به ارزیابی عملکرد مدل SRM، در ماه‌های مختلف فصل ذوب سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با استفاده از محصول ماکزیمم پوشش برف هشت روزه (MOD۱۰A۲) و شاخص کارایی EI و نسبت اختلاف حجمی D_v، گردید. نتایج نشان داد مدل، طی هر یک از ماه‌های فصل ذوب شامل فوریه، مارس، آوریل و مه، با دامنه اختلاف دمای حدودا ۱۵ درجه سانتی گراد، عملکرد متفاوتی دارد. بگونه‌ایی که تفسیر نتایج شبیه سازی، منوط به بررسی تغییرات دمایی در طبقات مختلف ارتفاعی است. مضافا اینکه استفاده از مدل، در ماه مه، دارای اختلاف حجمی۴۰ درصد و شاخص کارایی منهای ۵۵/۰ بدست آمد. این نتایج در حالی بدست آمد که در ماه مارس، با میانگین دمای ۴ درجه سانتی گراد، اختلاف حجمی ۵/۳ درصد و شاخص کارایی ۸۱/۰ بدست آمد. از اینرو عملکرد مدل SRM با افزایش دما، تقلیل می‌یابد. استفاده از مدل در ماه‌های با میانگین دمای بالاتر و انتهای فصل ذوب، دارای خطای قابل ملاحظه‌ایی در نتایج شبیه سازی می‌باشد.
واژگان کلیدی

درجه روز  ذوب برف  شبیه ساز روانآب برف  صمصامی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی