بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
804
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی اقتصادی سیستم پمپاژ آب با تغذیه برق فتوولتاییک (PV)در مزارع تحت آبیاری قطره‌ای


دریافت: 1397/2/25 | پذیرش: 1397/10/23 | انتشار: 1398/12/3 

 DOI

نویسندگان
مرتضی شجاعی1، سمیرا اخوان2*

1-دانشگاه بوعلی سینا همدان،mortezashojaei@alumni.ut.ac.ir

2-دانشگاه بوعلی سینا،akhavan_samira@yahoo.com28 تعداد دریافت

چکیده

یکی از ملزومات آبیاری تحت فشار، تأمین انرژی جهت پمپاژ آب می-باشد. تجدید‌ناپذیری و مضرات زیست‌محیطی سوخت‌های فسیلی، استفاده از انرژی خورشیدی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. سیستم فتوولتاییک یکی از سیستم‌های خورشیدی به‌منظور تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به جریان الکتریسیته است. در این مطالعه به بررسی اقتصادی کاربرد پنل‌های خورشیدی در مقایسه با پمپ‌های برقی برای پمپاژ در شبکه‌های آبیاری قطره‌ای در 9 باغ، شامل 3 محصول پسته، بادام و گردو پرداخته شد. مقایسات در دو حالت با و بدون در‌نظر گرفتن فاصله از شبکه‌ی توزیع برق، به روش ارزش فعلی هزینه‌های سرمایه-گذاری در دو نرخ بهره‌ی 5 و 10% صورت گرفت. نتایج نشان داد استفاده از پمپاژ فتوولتاییک بدون فاصله از شبکه توزیع برق، تنها برای باغ پسته 60 هکتاری با نرخ بهره‌ی 10% اقتصادی است. در باغ متوسط گردو نیز با همین نرخ بهره، با‌وجود اختلاف ناچیز هزینه‌ی سرمایه‌گذاری (94/0%) نسبت به پمپاژ برقی تفاوت چندانی ندارد. در حالت با فاصله از شبکه توزیع برق، هرچه ابعاد مزرعه کوچک‌تر (ظرفیت و فشار کم‌تر) و فاصله از شبکه بیشتر باشد، پمپاژ فتوولتاییک اقتصادی‌تر بود. همچنین در فاصله 5/0 کیلومتری از شبکه‌ی توزیع، پمپاژ فتوولتاییک شبکه آبیاری باغ-های کوچک و متوسط پسته و گردو در هر دو نرخ، اقتصادی می‌باشد.
واژگان کلیدی

انرژی خورشیدی   آبیاری قطره‌ای  سوخت‌های فسیلی  ارزش فعلی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی