بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب سرریز پلکانی بر رژیم جریان و پارامترهای هیدرولیکی میدان (مطالعه موردی سرریز سدهای سیاه‌بیشه)


دریافت: - | پذیرش: 1397/9/6 | انتشار: 1398/7/20 

 DOI

نویسندگان
امین حسنعلی پور شهرآبادی1*، مهدی اژدری مقدم2، محمد رضا کاویانپور3

1-،amin.h.shahrabadi@gmail.com

2-،Mazdary@usb.ac.ir

3-،Kavianpour@kntu.ac.ir469 تعداد دریافت

چکیده

سرریزهای پلکانی از لحاظ اقتصادی در پایین‌دست سدهای وزنی بتن غلطکی قابل توجیه می‌باشند و مزیت آن‌ها بر سرریزهای شوت، نرخ بالای استهلاک انرژی در طول سرریز و کاهش ابعاد حوضچه آرامش است. جریان‌های عبوری از این سرریزها به ۳ دسته جریان ریزشی، انتقالی و رویه‌ای تقسیم می‌شوند. در این پژوهش ۴ مدل آزمایشگاهی ساخته شده از سرریز سدهای بالا و پایین سیاه‌بیشه با مقیاس به ترتیب ۱:۱۵ و ۱:۲۰ با شیب‌های ۴۴/۱۸، ۵۶/۲۶، ۷۴/۲۹ و ۸۱/۳۸ درجه مورد آزمایش قرار گرفته است. هدف پژوهش بررسی تشکیل رژیم‌های مختلف جریان و مقایسه پروفیل جریان عبوری و فشار وارد بر کف پله‌ها می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان‌ می‌دهد که تبدیل رژیم‌های جریان به یکدیگر با افزایش شیب، سریع‌تر بوقوع می‌پیوندد. روابطی جهت تخمین شروع تشکیل رژیم‌های جریان ارائه شد. تمرکز بر پروفیل‌جریان و فشار در کف پله‌ها، نشان داد که رژیم‌های مختلف جریان با پروفیل جریان متفاوت، نوسانات فشار متفاوتی را بر کف ‌پله‌ها وارد می‌کنند. بنابراین تفاوت در فشارهای وارده بر کف پله‌ها بیانگر تفاوت در نیروهای اعمالی به سازه کف پله‌ها در رژیم‌های مختلف جریان است. نمودارهای ضریب نوسانات فشار در رژیم‌های مختلف نیز بیانگر این موضوع است که تغییر رژیم جریان عبوری تأثیر بسزایی در نوسانات فشار ندارد.
واژگان کلیدی

پروفیل جریان  رژیم جریان  سرریز پلکانی  شیب‌سرریز  فشار دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران