بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
833
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
شبیه‌سازی کیفیت و کمیت زه‌آب خروجی زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1399/4/4 

 DOI

نویسندگان
جواد جعفری1*، امیرحسین ناظمی2، سیدعلی اشرف صدرالدینی3، حامد نوذری4

1-،j.jafari88@ms.tabrizu.ac.ir

2-،ahnazemi@yahoo.com

3-،alisadraddini@yahoo.com

4-،hanozari@yahoo.com15 تعداد دریافت

چکیده
واژگان کلیدی

شبیه‌سازی کیفیت و کمیت زه‌آب مدل تحلیل پویایی سیستم زهکشی زیرزمینی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران