بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی هیدرولیکی- مورفولوژیکی اثرات برداشت مصالح رودخانه ای بر کف کنی و فرسایش کناری رودخانه(مطالعه موردی رودخانه خرم آباد)


دریافت: - | پذیرش: 1397/11/19 | انتشار: 1398/9/9 

 DOI

نویسندگان
امیر حمزه حقی آبی1، بهزاد جوادی علمی2، الهه حسینیان3*

1-،haghiabi@yahoo.com

2-،b.javadi59@gmail.com

3-،el_hosseinian5664@yahoo.com304 تعداد دریافت

چکیده

با توجه به رشد روزافزون پروژه‌های عمرانی در سالهای اخیر، نیاز به استفاده از مصالح شن و ماسه جهت احداث ابنیه و راهها بیشتر شده است. همچنین در دسترس بودن و سهولت برداشت و استحصال مصالح رودخانه‌ای به نسبت مصالح کوهی منتج به برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها شده است. که منجر به مشکلات متعددی از قبیل فرسایش بستر و کناره-های رودخانه را ایجاد نموده و پایداری سازه‌های طولی و متقاطع در رودخانه‌ها را تهدید می‌نماید و منجر به افت کیفیت آب رودخانه‌ها و تاثیرات مخرب بر اکوسیستم حاکم بر آنها می‌شود. در این تحقیق، با استفاده از نرم افزارهای HEC-RAS و FLUVIAL-۱۲ و براساس روابط مختلف انتقال رسوب، تغییرات هیدرولیکی و مورفولوژیکی رودخانه خرم‌آباد بر اثر برداشت مصالح رودخانه‌ای بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد در تغییر شکل بستر بیشترین تغییرات نسبت به بستر موجود از معادلات انتقال رسوب میر- پیتر-مولر(۱۹۴۸) و گراف (۱۹۷۰) و کمترین تغییرات مربوط به معادلات یانگ(۱۹۷۳و۱۹۸۴) و انگلند و هانسون(۱۹۶۷) می‌باشد. همچنین مشخص گردید که در بازه هایی که مصالح بستر به علت تخلیه نخاله های ساختمانی و کارگاهی از نوع درشت دانه باشد، رودخانه تمامی انرژی خود را صرف فرسایش کناره ها نموده و باعث تعریض بیش از پیش رودخانه می گردد.
واژگان کلیدی

فرسایش کناری  برداشت مصالح رودخانه‌ای  لایه محافظ  HEC RAS   FLUVIAL ۱۲ دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
جوادی ب. حقی‌آبی ا. ح. و حسینیان ا. 1398. بررسی هیدرولیکی- مورفولوژیکی آثار برداشت مصالح رودخانه‌ای بر کف‌کنی و فرسایش کناری رودخانه (مطالعه موردی: رودخانة خرم‌آباد). مجله پژوهش آب ایران. 35: 1-10
مراجع

1.    احمدی ح. و ملکشاهی ر. 1369. برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه. اولین سمینار مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز.

2.    سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 1386. راهنمای فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها. شماره 383. چاپ اول. 175 ص.

3.    شفاعی بجستان م. 1384. هیدرولیک رسوب. انتشارات دانشگاه شهید چمران. چاپ سوم. 141 ص.

4.    صابری ا. 1387. شبیه ­سازی رودخانه ­های آبرفتی با استفاده از مدل FLUVIAL-12. پایان­ نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 198 ص


 1. 1- Barnard P. Schoellhamer D. Jaffe B. and McKee L. 2013. Sediment transport in the San Francisco Bay Coastal System. Marine Geology. 345: 3-17

 2. 2-  Chang H. 1982. Mathematical Model for Erodible Channels. Journal of the Hydraulics Division. ASCE. 108(HY5): 678-689.

 3. 3- Chang H. 1988. Fluvial processes in River Engineering. John Wiley & sons New York. 325-359.

 4. 4- Cotton G. Ottozawa- chatupron V. 1990. Longitudinal channel responce due to in-stream mining. Proceedings Of The National Conference, BOSTON, MA, (USA): 957-962.

 5. Erskine W. D. 2008. Channel incision and sand compartmentalization in an Australian sandstone drainage basin subject to high flood variability. In: Proceedings of a symposium held in Christchurch, New Zealand. Sediment dynamics in changing environments. IAHS Publication. 325: 1-8.

 6. Gil M. A. 1994. Hydrodynamics of mining pits in erodible bed under steady flow. Journal of Hydraulic Engineering. 120: 1337-1348.

 7. Gilbert G. K. 1917. Hydraulic-mining debris in the Sierra Nevada. U.S. Geological Survey Professional Paper.154 p.

 8. Jia L. and Luo Z. 2007. Impacts of a large amount of sand mining on river bed morphology and tidal dynamics in lower reaches and delta of the Dongjiang River. Journal of Geographical Science. 17: 197-211.

 9. Kamboj V. Kamboj N. and Sharma Sh. 2017. Environmental Impact of River Bed Mining- A Review. IJSRR. 7(1): 504-520.

 10. Kondolf G. M. 1997. Hungry water: effects of dams and gravel mining on river channels. Environmental Management. 21: 533-551.

 11. Ministry of Environment and Forest. 2016. Sand Mining. ENVIS center, Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad

 12. Parker G. P. C. Klingeman and D. G. McLean. 1982. Bed load and size distribution in paved gravel-bed streams. Journal of Hydraulic Engineering. 108(4): 544-571.

 13. Peck yen T and Rohasliney H. 2013. Status of water quality subject to sand mining in Kelantan River, Kelantan. Tropical life sciences research. 24(1): 19-34.

 14. Rinaldi M. Wyzga B. and Surian N. 2005. Effects of sediment mining on channel morphology and environment in alluvial rivers. River Research and Application. 21: 805-828.

 15. Smolder AJP. Lock RAC. Van der velde G. Medina Hoyos RI. and Roelfos JGM. 2003. Effect of mining activities on heavy metals concentration in water, sediment and macroinvertebrates in different reaches of the Pilcomayo river, south America. Arch. Environ. Contam.Toxicol. 44: 314-323.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران