برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
تماس با ما

تعداد بازدید: 775

آدرس مجله:

شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، ساختمان کتابخانه مرکزی، اداره انتشارات، دفتر مجله پژوهش آب ایران

صندوق پستی: 115    کد پستی: 34141-88186    

 

پست الکترونیک:  iwrj@journals.sku.ac.ir

 

تلفن:  038-32324401-6

 

نمابر : 038-32324430

Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
786
مقالات دسترسی آزاد
532