بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
هیات تحریریه

تعداد بازدید: 1725
تاریخ درج: 1397/1/19
تاریخ بروزرسانی: 1397/1/19

اسامی اعضا هیات تحریریه مجله پژوهش آب ایران بر اساس حروف الفبا

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه علمی

تخصص

محل کار

ایمیل

وب سایت و رزومه

1

عضو هیات تحریریه

دکتر ​​​​​​​سید سعید اسلامیان

 

 

استاد

هیدرولوژی

دانشگاه صنعتی اصفهان

saeid@cc.iut.ac.ir

http://eslamian.iut.ac.ir/

2

عضو هیات تحریریه

دکتر ​​​​​​​منوچهر حیدرپور

 

 

استاد

هیدرولیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

heidar@cc.iut.ac.ir

http://heidarpour.iut.ac.ir

3

عضو هیات تحریریه

دکتر محمد شایان نژاد

 

 

دانشیار

آبیاری و زهکشی

دانشگاه صنعتی اصفهان

shayannejad@yahoo.com

 

4

عضو هیات تحریریه

دکتر محمود شفاعی بجستان

 

استاد

عمران آب 

دانشگاه شهید چمران اهواز

m_shafai@yahoo.com

http://rms.scu.ac.ir/Public...

5

عضو هیات تحریریه

دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری

 

استاد

هیدرولیک 

دانشگاه تربیت مدرس

salehi@modares.ac.ir

http://www.modares.ac.ir/Sc...

6

عضو هیات تحریریه

دکتر حسین صمدی بروجنی

 

 

دانشیار

سازه های آبی

دانشگاه شهرکرد

samadi153@yahoo.com

 

7

عضو هیات تحریریه

دکتر سید حسن طباطبائی

 

دانشیار

علوم و مهندسی آبیاری

دانشگاه شهرکرد

tabatabaei@sku.ac.ir

www.sku.ac.ir/~tabatabaei

 

8

عضو هیات تحریریه

دکتر فریبرز عباسی

 

استاد

آبیاری و زهکشی

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

F.abbasi@aeri.ir

http://www.aeri.ir/WebGener...

9

عضو هیات تحریریه

دکتر روح الله فتاحی

 

دانشیار

هیدرولیک

دانشگاه شهرکرد

fatahi2@yahoo.com

http://www.sku.ac.ir/~fattahi

10

عضو هیات تحریریه

دکتر بهزاد قربانی

 

دانشیار

هیدرولیک

دانشگاه شهرکرد

behg1955@yahoo.com

 

11

عضو هیات تحریریه

دکتر سید فرهاد موسوی

 

استاد

منابع آب

دانشگاه صنعتی اصفهان

mousavi@cc.iut.ac.ir

http://mousavi.iut.ac.ir/

 

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران