بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
864
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارکان مجله

تعداد بازدید: 352
تاریخ درج: 1398/11/1
تاریخ بروزرسانی: 1398/11/1

سمت

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه علمی

تخصص

محل کار

ایمیل

وب سایت و رزومه

مدیر مسئول

 

دکتر حسین صمدی بروجنی

 

 

دانشیار

سازه های آبی

دانشگاه شهرکرد

samadi153@yahoo.com

 

سردبیر

دکتر سید حسن طباطبائی

 

دانشیار

علوم و مهندسی آبیاری

دانشگاه شهرکرد

tabatabaei@sku.ac.ir

www.sku.ac.ir/~tabatabaei

 

مدیر داخلی

 

دکتر محمدعلی نصراصفهانی

 

 

استادیار

هواشناسی

دانشگاه شهرکرد

mnasr@sku.ac.ir

http://www.sku.ac.ir/~nasre

کارشناس مجله

 

آقای ایزدی

 

 

 

 

دانشگاه شهرکرد

Iwrj@journals.sku.ac.ir

 

ویراستار فارسی

 

 

 

 

 

 

 

ویراستار فارسی

 

 

 

 

 

 

 

ویراستار علمی

 

 

 

 

 

 

 

ویراستار علمی

 

 

 

 

 

 

 

ویراستار انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

ویراستار انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

صفحه آرا

فاطمه قانی

 

 

-

دانشگاه شهرکرد

 

 

صفحه آرا

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران