برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
مجله پژوهش آب ایران از قوانین COPE یا کمیته اخلاق در انتشار (COPE) پیروی می کند. فلوچارت و اطلاعات بیشتر..
تعداد بازدید: 33

تاریخ درج: چهارشنبه ١٨ دی ١٣٩٨

مجله پژوهش آب ایران از قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) پیروی می کند. فلوچارت و اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل دسترس است
 

لینک دریافت قوانین و فرایند رعایت اخلاق

Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532