برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
فرم تعارض منافع
تعداد بازدید: 61

تاریخ درج: شنبه ١١ آبان ١٣٩٨

به اطلاع کلیه کاربران گرامی می رساند با توجه به سیاست های جدید وزارت علوم مبنی الزام پر کردن فرم تعارض منافع برای هر مقاله، این فرم در صفحه اصلی مقاله، منوی فرم ها قرار داده شده است و لازم است کلیه موارد آن توسط نویسنده مسؤل کامل شده و به عنوان یک فرم ضروری در زمان ثبت مقاله ارسال شود.

Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
786
مقالات دسترسی آزاد
532