برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پرداخت حق الزحمه داوران مجله
تعداد بازدید: 255

تاریخ درج: جمعه ٢١ تیر ١٣٩٨

ضمن تشکر از کلیه داوران و دبیران مجله به اطلاع می رساند با پیگیری به عمل آمده حق الزحمه داوری و دبیری مقالات مربوط به سال 1396 و نیمه اول سال 1397 اخیراً پرداخت شده است. انشاالله با برنامه ریزی صورت گرفته برای سال 1398 پرداخت ها به روزتر خواهد شد.

Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
786
مقالات دسترسی آزاد
532