برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
پژوهش آب ایران

شناسه: ۲۰۰۸-۱۲۳۵ (چاپی)  ۲۳۴۵-۶۶۵۵ (آنلاین)

توضیحات


مجله دارای اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایه شده در: ISC , Magiran , SID

جدیدترین شماره (دوره 13/ شماره 1/ بهار 1398)  مقاله اصلی

تعیین بهترین تابع تولید آب – کود و کارایی مصرف آب دو رقم پنبه (گلستان و ب557) در استان گلستان
فاطمه ولی نژاد, صالح مهموم سالکویه


  مقاله اصلی

تأثیر هندسه مقاطع میله‌ها در عملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی
خسرو حسینی, شهابریخته گر مشهد, حجت کرمی, کیوان بینا


  مقاله اصلی

بررسی اولویت¬های منابع آب مصرفی در شرایط نرمال و خشک سالی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)
رسول مهدوی, احمد نوحه گر, اشرف طیبی خرمی


  مقاله اصلی

بررسی مقاومت کششی ریشه درختان گز ساحلی در جهت شیب و جریان رودخانه به منظورکاربرد¬های زیست مهندسی خاک
علیرضا حسینی, محمود شفاعی بجستان


  مقاله اصلی

بررسی لایه بندی حرارتی و اکسیژن محلول در مخزن یک سد بزرگ (مطالعه موردی سد کارون 3)
شیرینالسادات طلاکش, روح‌الله فتاحی نافچی, حسین صمدی بروجنی, رسول میرعباسی نجف آبادی, ابراهیم خواجه پور


  مقاله اصلی

اثر اعمال مدیریت کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم بر بهبود بهره وری اقتصادی آن
فهیمه شیرشاهی, نیازعلی ابراهیمی پاک, حسن ابراهیمی راد, حنیف عبدلی, حسین بابازاده


  مقاله اصلی

بررسی میزان تاثیر فازهای پدیده نوسان مادن جولیان بر بارش و رواناب سه رودخانه مهم استان فارس
زهرا رزقی جهرمی, محمدعلی نصر اصفهانی, جهانگرد محمدی, احمدرضا قاسمی


  مقاله اصلی

کاربرد توابع مفصل و الگوریتم‌های هوشمند در تحلیل خشکسالی هواشناسی شاهرود
مهدیه دانش زاده, سید فرهاد موسوی, حجت کرمی, هادی ثانی خانی, سعید فرزین


  مقاله اصلی

مدل‌سازی نیترات در آبخوان آبرفتی اسدآباد و ارزیابی آسیب‌پذیری
بلال اروجی, ثمر مرتضوی, عباس اروجی, زینبفلاح کریمی


  مقاله اصلی

مدل برنامه¬ریزی یکپارچه منابع آب برای بررسی و پیش¬بینی تامین حقابه زیست¬محیطی تالاب هورالهویزه از حوضه های آبریز سه کشور ترکیه، عراق و ایران
محمد ابراهیم بنی حبیب, سجاد نجفی مرغملکی, محمد هادی شبستری


  مقاله اصلی

تخمین دبی عبوری ازدریچه آویخته در کانال های دایره ای روباز با شرایط جریان آزاد
بابک محمودی, جواد فرهودی


  مقاله اصلی

مکانیابی بهینه سنسورهای تشخیص آلودگی در شبکه‌های توزیع آب شهری با لحاظ تعارضات گروداران
ساره سادات ناصری زاده قمصری, محمد رضا نیکو, حسین منتصری, محمد پروین نیا


  مقاله اصلی

مطالعه عددی الگوی جریان عبوری از تخلیه کننده تحتانی سد سیمره
توحید جمالی روشت, محمد مناف پور


  مقاله اصلی

اصلاح معادله نفوذ کاستیاکوف جهت اعمال تاثیر رطوبت اولیه خاک
جهانشیر محمدزاده هابیلی, منوچهر حیدرپور مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
46
مقالات
711
مقالات دسترسی آزاد
532


 اطلاعیه‌ها

عنوان نشریه
پژوهش آب ایران
شناسه (چاپ)
۲۰۰۸-۱۲۳۵
شناسه (آنلاین)
۲۳۴۵-۶۶۵۵
هیات تحریریه