برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
پژوهش آب ایران

شناسه: ۲۰۰۸-۱۲۳۵ (چاپی)  ۲۳۴۵-۶۶۵۵ (آنلاین)

توضیحات


مجله دارای اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایه شده در: ISC , Magiran , SID

جدیدترین شماره (دوره 13/ شماره 2/ تابستان 98)  مقاله اصلی

اثر بلوک‌های کف حوضچه آرامش پایین‌دست دریچه بر هندسه حفره آبشستگی پایاب
میرمحمود ولی نیا, سید علی ایوب زاده, مهدی یاسی


  مقاله اصلی

مدل سازی فرسایش و رسوب (مطالعه موردی رودخانه ی تلوار حسن خان) با استفاده از مدل عددی Gstars3
امیرحسین عزیزیان, امیرحمزه حقی آبی, حسن ترابی, عباس ملکی


  مقاله اصلی

بررسی آزمایشگاهی اختلاط و غلظت نهایی منحنی سقوط جریان جت سطحی تحت اثر زاویه¬ همگرایی
سمیرا سلمان زاده, جواد احدیان


  مقاله اصلی

مطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آب¬شستگی موضعی اطراف پایه پل
الهام ایزدی نیا, منوچهر حیدرپور


  مقاله اصلی

شبیه‌سازی تأثیر تغييرات اقلیمی بر رفتار هيدرولوژي حوضه آبريز مطالعه موردي: حوزه معرف کسيليان
هوشنگ خیری


  مقاله اصلی

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب سرریز پلکانی بر رژیم جریان و پارامترهای هیدرولیکی میدان (مطالعه موردی سرریز سدهای سیاه¬بیشه)
امین حسنعلی پور شهرآبادی, مهدی اژدری مقدم, محمد رضا کاویانپور


  مقاله اصلی

شبیه‌سازی چرخه گوگرد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: مخزن سد سیمره، ایران)
اسکندر شبان, حامد کتابچی


  مقاله اصلی

حداقل جریان مورد نیاز زاینده رود برای حفظ تعادل هیدرولوژیکی در محدوده ی شهر اصفهان
فرید فضیله, غلامحسین کرمی, رسول اجل لوئیان مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
48
مقالات
726
مقالات دسترسی آزاد
532


 اطلاعیه‌ها

عنوان نشریه
پژوهش آب ایران
شناسه (چاپ)
۲۰۰۸-۱۲۳۵
شناسه (آنلاین)
۲۳۴۵-۶۶۵۵
هیات تحریریه