بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
329
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تاثیر مکمل ویتامین ای به تنهایی یا با سلنیوم بر غلظت سلنیوم، مس، روی و آهن آغوز و سرم میشها و بره های آنها


دریافت: - | پذیرش: 1397/7/18 | انتشار: 1397/12/19 

 DOI

نویسندگان
الهام میکائیلی1*، فرخ کفیل زاده2، برومند چهارآیین3، حسن خمیس آبادی4، امیر کیانی5

1-،mikaeili.2017@gmail.com

2-،farokhkafilzade@yahoo.com

3-،chaharaeen@yahoo.com

4-،hkhamisabadi@gmail.com

5-،Amir1kiani@yahoo.com480 تعداد دریافت

چکیده
واژگان کلیدی

مواد معدنی میش ویتامین ای کلستروم سلنیوم  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco