بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
329
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از شیر گاوداری‌های صنعتی استان ایلام


دریافت: 1398/1/7 | پذیرش: 1398/9/2 | انتشار: 1399/4/15 

 DOI

نویسندگان
مجید همت افزا1، فاضل پوراحمد2، مصطفی نعمتی3*

1-دانشگاه ایلام،majidhematafza@gmail.com

2-دانشگاه ایلام،f.pourahmad@ilam.ac.ir

3-دانشگاه ایلام،m.nemati@ilam.ac.ir150 تعداد دریافت

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس با ایجاد عفونت‌های داخل پستانی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده ورم پستان در دام‌های شیری است. بیماری ورم پستان خسارت‌های اقتصادی جبران‌ناپذیری را در صنعت پرورش دام بویژه در گاوهای شیری را بوجود می‌آورد و از طرف دیگر به دلیل افزایش روز افزون مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها به یکی از اساسی‌ترین مشکلات درمانی در سراسر جهان تبدیل شده است. هدف از این مطالعه، بررسی ژن مقاومت به متی‌سیلین (mecA) و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از شیر گاوهای مشکوک به بیماری ورم پستان در گاوداری‌های صنعتی استان ایلام است. در این مطالعه ۲۰۸ نمونه شیر از هفت گاوداری صنعتی جمع‌آوری شد که تعداد ۴۲ (۵۴/۲۰ درصد) جدایه‌ با روش‌های فنوتیپی و در روش PCR تعداد ۳۸ (۵۶/۹۱ درصد) جدایه از آن‌ها به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس تایید شد. از مجموع ۳۸ جدایه تعداد ۲۲ (۳۸/۵۲ درصد) جدایه ژن mecA داشتند. بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین (۱۰۰ درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک کلرامفنیکل (۲۰/۱ درصد) در این جدایه‌ها مشاهده شد. در این مطالعه شیوع سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین بسیار بالا بود و تمامی سویه‌های دارای مقاومت آنتی‌بیوتیکی چندگانه بودند. تاکنون در استان ایلام مطالعه‌ای در این خصوص صورت نپذیرفته است و در این مطالعه برای اولین بار حضور این باکتری مورد تایید قرار گرفت که می‌تواند زنگ خطری در بهداشت دام و مهم‌تر از آن شیر می‌تواند به عنوان یکی از منابع اصلی این باکتری محسوب شود و همچنین مقایسه این نمونه ها با نمونه های بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
واژگان کلیدی

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)  شیر  ورم پستان mecA دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco