بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
راهنمای نویسندگان

تعداد بازدید: 1119
تاریخ درج: 1396/11/27
تاریخ بروزرسانی: 1396/11/27

فرم تعارض منافع را از قسمت فرم ها (اینجا) دانلود و به همراه مقاله ارسال کنید.

 فرم تعهد نامه را از قسمت فرم ها (اینجا) دانلود و به همراه مقاله ارسال کنید.

  

راهنمای نویسندگان

  • به منظور دریافت فایل مربوط به راهنمای تهیه مقالات می توانید به بخش فرم‌ها (اینجا) رجوع کنید.
  • برای استفاده بهینه از این سامانه از مرورگرهای firefox و یا chrome استفاده نمایید.
  • در ارسال مقاله حتما توجه داشته باشید که مقاله برای نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران ارسال شود.
  • در مرحله اول فقط فایل مقاله به عنوان فایل اصلی و فایل ضمیمه (حاوی عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان، پست الکترونیک نویسنده مسؤول، مرتبه علمی و آدرس نویسندگان همگی به صورت فارسی و انگلیسی)  را پیوست نمایید. فایل اصلی باید شامل اشکال و جداول باشد. ارسال اشکال و جداول به صورت پیوست فایل جداگانه ضرورتی ندارد.
  • فایل اصلی مقاله باید فاقد اطلاعات شخصی نویسنده باشد.  
  • در صورتی که مقاله به هر دلیل برای انجام اصلاحات به شما برگردانده شد، اصلاحات را روی همان مقاله انجام داده و مقاله را با کد قبلی ارسال کنید و به عنوان یک مقاله جدید در سیستم ثبت ننمایید.
  • شایان ذکر است در هر مرحله حداکثر دو مرتبه امکان انجام اصلاحات خواسته شده توسط نشریه برای نویسنده وجود دارد و در صورت عدم انجام اصلاحات توسط نویسنده، مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.
  • کلیه مکاتبات شامل درخواست اصلاح مقاله، ارسال نامه پذیرش و یا عدم پذیرش از طریق سامانه انجام خواهد شد. بنابراین به درخواست های مربوط به ارسال نامه پذیرش از طریق ایمیل ترتیب اثر داده نمی شود.

 

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco