بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
درباره نشریه

تعداد بازدید: 269
تاریخ درج: 1398/11/8
تاریخ بروزرسانی: 1398/11/8

نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوفصل نامه ای به زبان فارسی (زبان اصلی)-انگلیسی است که به صورت چاپی-الکترونیکی در دسترس علاقمندان قرار دارد. 

این نشریه فعالیت تخصصی خود را از سال 1386 با نام مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد آغاز کرد. چندین شماره نیز با نام مجله بهداشت و بیماری های دام ادامه فعالیت داشت و در نهایت با نام نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران و  بر اساس نامه شماره ۵۶۴۸۰۲/۱۸/۳ مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتبار علمی – پژوهشی خود را دریافت کرد.

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco