بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


دریافت هزینه مقاله از آغاز سال 1397
تعداد بازدید: 780

تاریخ درج: شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦

با توجه به نامه شماره ۶۲۰۷۶/۱۸/۳ مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به استحضار کلیه نویسندگان محترم می رساند که برای تأمین بخشی از هزینه های انتشار چاپ مقاله های علمی در نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران مشمول دریافت هزینه می باشد که شامل مقالاتی خواهد بود که تاریخ دریافت آن­ها از آغاز سال ۱۳۹۷ به بعد باشد. بر این اساس این هزینه شامل هزینه دریافت به منظور انجام روند داوری به میزان ۵۰۰.۰۰۰ ریال و در صورت پذیرفته شدن مقاله به میزان ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزار تومان) خواهد بود که می باید به حساب شماره ۲۸۱۴۰۸۳۳۰۹ به نام حساب درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد واریز شود. طبیعتاً این پرداخت که صرف هزینه های چاپ مقاله خواهد شد باید در مرحله اول قبل از شروع فرایند داوری و در مرحله دوم قبل از دریافت نامه پذیرش مقاله و فرایند چاپ نهایی مقاله صورت گیرد که زمان آن از طریق ایمیل و سامانه مجلات به اطلاع نویسنده مسؤول مقاله خواهد رسید. در صورت عدم واریز هزینه فرایند داوری و نیز پذیرش و چاپ مقاله متوقف خواهد شد.

​​​​​​​توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco