بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
5
شماره‌ها
6
مقالات
69
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
بررسی و مقایسه نقوش مهرهای مفرغی جنوب شرق ایران در راستای تبادلات فرهنگی


دریافت: 1399/7/10 | پذیرش: 1399/7/12 | انتشار: 1399/7/12 

 DOI

نویسندگان
کتایون کیانپور1، حسین سرحدی دادیان2*، وحید پورزرقان3

1- دانشگاه زابل،darabimohammad129@yahoo.com

2-دانشگاه زابل،akhoszadeh@yahoo.com

3-دانشگاه زابل،akhodeh@yahoo.com25 تعداد دریافت

چکیده

یکی از مهم‌ترین اشیای به دست آمده از محوطه‌های عصر برنز در جنوب شرق ایران، مهرهای مفرغی هستند که اهمیت فراوانی دارند. مهرهای به دست آمده از این حفاری‌ها نمادهای خاصی دارند که این سمبل‌ها می‌تواند ویژگی خاصی از یک تمدن یا کاربری خاصی در دنیای باستان باشد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که منطقه جنوب شرق ایران همواره به عنوان مرکزی فرهنگی که تلفیقی از نشانه‌های مناطق غربی (میان‌رودان)، مناطق شرقی (تمدن دره سند) و آسیای میانه‌ی غربی نماد ارتباطات درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در طول تاریخ بوده است. در این راستا، هدف از این پژوهش، بررسی عصر مفرغ در جنوب شرق ایران، معرفی و مقایسه‌ی انواع مهرهای این حوزه‌ی فرهنگی از نظر طرح، ریخت‌شناسی فلز و مقایسه‌ی آن با نقوش سفال‌های این منطقه است. این پژوهش بر اساس داده‌های باستان‌شناسی و مهرهای به دست آمده از برخی محوطه‌های شاخص این حوضه‌ی فرهنگی مربوط به هزاره سوم ق.م از جمله شهر سوخته در سیستان، جیرفت، شهداد، تپه یحیی، تل‌ابلیس و حوضه‌ی هلیل‌رود در کرمان و محوطه‌های اسپیدژ، کشیک و چگردک در بلوچستان ایران انجام شده‌ ‎‏‌است.
واژگان کلیدی

عصر مفرغ  حوضه فرهنگی جنوب شرق  مهرهای  نقوش  ارتباطات فرهنگی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است