بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
5
شماره‌ها
6
مقالات
54
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
اعضای هیات تحریریه

تعداد بازدید: 169
تاریخ درج: 1398/12/10
تاریخ بروزرسانی: 1398/12/12

 

سیدرسول موسوی‌حاجی

سردبیر

استاد گروه باستان‌شناسی- دانشگاه مازندران

 

مجید ساریخانی

مدیر مسئول

استادیار گروه باستان شناسی-دانشگاه شهرکرد

 

محمود حیدریان

مدیر داخلی

استادیار گروه باستان‌شناسی- دانشگاه شهرکرد

 

 

 

 

 

محمد ابراهیم زارعی

 

استاد گروه باستان‌شناسی- دانشگاه بوعلی سینا

 

حسن فاضلی نشلی

 

استاد گروه باستان‌شناسی- دانشگاه تهران

 

یعقوب محمدی­ فر

 

استاد گروه باستان‌شناسی- دانشگاه بوعلی سینا

 

سیدرسول موسوی‌حاجی

 

استاد گروه باستان‌شناسی- دانشگاه مازندران

 

سیدمهدی موسوی‌کوهپر

 

دانشیار گروه باستان‌شناسی- دانشگاه تربیت مدرس

 

رضا مهرآفرین

 

استاد گروه باستان‌شناسی- دانشگاه مازندران

 

کمال ­الدین نیکنامی

 

استاد گروه باستان‌شناسی- دانشگاه تهران

 

حامد وحدتی­ نسب

 

دانشیار گروه باستان‌شناسی- دانشگاه تربیت مدرس

 

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است