بازگشت به نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
5
شماره‌ها
6
مقالات
69
دسترسی آزاد
13


جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
درباره نشریه

تعداد بازدید: 479
تاریخ درج: 1398/10/15
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/15

نشریه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام، دو فصلنامه تخصصی با رویکرد علمی است که به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار آن به زبان فارسی، انگلیسی در تاریخ 1393/01/19 به شماره ثبت 93/667 صادر شده و فعالیت خود را با همکاری انجمن علمی باستانشناسی ایران از سال ۱۳۹۵ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد آغاز کرده است. این نشریه با داشتن هیات تحریریه ای از مراکز علمی مختلف باستانشناسی ایران در پی انتشار مقاله هایی است که بتوانند در ارتقای دانش بنیادی، کاربردی و توسعه ‏ای در زمینه های گوناگون باستان­شناسی پیش از اسلام بویژه در دوره های پیش از تاریخ و تاریخی سهمی داشته باشند.

صاحب امتیاز:    انجمن علمی باستان شناسی ایران
مدیرمسئول:    مجید ساریخانی
سردبیر:    سیدرسول موسوی حاجی
شمارۀ مجوز ارشاد:    93/667
شمارۀ شاپای چاپی:    6046-2476
شمارۀ شاپای الکترونیکی:    6054-2476
آغاز انتشار:    بهار و تابستان 1395
نوع اعتبار:    علمی
توالی انتشار:    دو فصلنامه
رتبه در وزارت علوم:
شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):
ضریب تأثیر:
نوع داوری:    دوسو ناشناس (حداقل 2 داور، بین 2 تا 8 ماه)
زبان نشریه:    فارسی و انگلیسی (مقالۀ کوتاه 1200 کلمه‌ای(
نوع انتشار:    چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی:    رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار: 
نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی (DOI):

نکتۀ مهم: کلیۀ مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سامانۀ نشریه صورت می‌پذیرد. همچنین گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد.

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است