برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام

شناسه: ۲۴۷۶-۶۰۴۶ (چاپی)  ۲۴۷۶-۶۰۵۴ (آنلاین)

توضیحات


نشریه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام، دو فصلنامه تخصصی با رویکرد علمی-پژوهشی است که به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار این نشریه به زبان فارسی، انگلیسی با صاحب امتیازی دانشگاه شهرکرد در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ به شماره ثبت ۹۳/۶۶۷ صادر شده و فعالیت خود را با همکاری انجمن علمی باستانشناسی ایران از سال ۱۳۹۵ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد آغاز کرده است. این نشریه با داشتن هیات تحریریه ای از مراکز علمی مختلف باستان­ شناسی ایران در پی انتشار مقاله‏ هایی است که بتوانند در ارتقای دانش بنیادی، کاربردی و توسعه‏ ای در زمینه‏ های گوناگون باستان­ شناسی پیش از اسلام بویژه در دوره­ های پیش از تاریخ و تاریخی سهمی داشته باشند.

جدیدترین مقالات  مقاله اصلی

تعیین تأثیر عوامل محیطی بر ایجاد محوطه‌های نوسنگی و مس و سنگی حوزه جنوبی زاینده‌رود با استفاده از روش همبستگی پیرسون
محسن حیدری دستنایی


  مقاله اصلی

پژوهشی در اسناد اکدی شوش با تاکید بر قوانین اجتماعی تمدن ایلام
حسین کوهستانی, مریم قاسم نژاد


  مقاله اصلی

تأملی نو بر جایگاه مذهبی نقشمایه (مار) و ارتباط آن با عنصر مؤنث در آثار به جای مانده از تمدن عیلام باستان (با تکیه بر شواهد باستان¬شناسی)
مریم ظهوریان, سامان فرزین, محمدامین حاجی زاده


  مقاله اصلی

ششمین فصل از کاوش¬های باستان شناختی تپه، پاتپه (ملایر - حوضه آبگیر سد کلان)
حسین توفیقیان, مسعود صادقی راد


  مقاله اصلی

مطالعه تطبیقی گچبری¬های نویافته تپه قزل قلعه فراهان
جواد علایی مقدم, سید رسول موسوی حاجی, رضا مهرآفرین


  مقاله اصلی

مطالعه نقش عوامل محیطی در شکل¬گیری و پراکنش محوطه¬های اشکانی دشت رومشگان (لرستان)
فرشاد میری, علیرضا خسروزاده, ناصر نوروززاده چگینی


  مقاله اصلی

مطالعه سفالینه¬های محوطه شاه¬نشین شهر تاریخی فریم
انیسه خاکباز, عابد تقوی مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2018
دوره‌ها
3
شماره‌ها
3
مقالات
23
مقالات دسترسی آزاد
13


 اطلاعیه‌ها

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
عنوان نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
شناسه (چاپ)
۲۴۷۶-۶۰۴۶
شناسه (آنلاین)
۲۴۷۶-۶۰۵۴
هیات تحریریه
دکتر سید رسول موسوی حاجی
دکتر سید رسول موسوی حاجی
سردبیر
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه مازندران،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +۹۸۱۱۳۵۳۰۲۷۰۱
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://umz.ac.ir/CV/staff_p...
ایمیل seyyed_rasool@yahoo.com
 
دکتر  محمود حیدریان
دکتر محمود حیدریان
مدیر داخلی
عضو هیات تحریریه،
استادیار،
دانشگاه شهرکرد،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +۹۸۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~Heyda...
ایمیل heydarianm@lit.sku.ac.ir
 
دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
 
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه تربیت مدرس،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +۹۸۲۱۸۲۸۸۴۶۶۱
فکس +۹۸۲۱۸۲۸۸۴۶۶۱
موبایل  
آدرس سایت http://www.modares.ac.ir/Sc...
ایمیل m_mousavi@modares.ac.ir
 
دکتر جواد نیستانی
دکتر جواد نیستانی
 
عضو هیأت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه تربیت مدرس،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +۹۸۲۱۸۲۸۸۳۶۳۱
فکس +۹۸۲۱۸۲۸۸۳۶۱۷
موبایل  
آدرس سایت http://www.modares.ac.ir/Sc...
ایمیل jneyestani@modares.ac.ir
 
دکتر  محمد مهدی توسلی
دکتر محمد مهدی توسلی
 
عضو هیأت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه زاهدان،
دکترای تاریخ فرهنگ هند و باستان شناسی
 
تلفن +۹۸۵۴۳۱۱۳۲۹۴۷
فکس  
موبایل +۹۸۵۴۳۳۴۴۰۰۸۵
آدرس سایت http://astaff.usb.ac.ir/Def...
ایمیل tavasoli۵۴@yahoo.com
 
دکتر حسن فاضلی نشلی
دکتر حسن فاضلی نشلی
 
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه تهران،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +۹۸۲۱۶۱۱۱۲۵۶۱
فکس  
موبایل  
آدرس سایت https://rtis.ut.ac.ir/cv/hf...
ایمیل hfazelin@ut.ac.ir
 
 دکتر  محمد ابراهیم زارعی
دکتر محمد ابراهیم زارعی
 
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه بوعلی سینا،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +۹۸۸۱۱۴۲۲۹۰۵۰
فکس  
موبایل  
آدرس سایت profs.basu.ac.ir/m-zarei/
ایمیل me-zarei@basu.ac.ir
 
 
دکتر مجید ساریخانی
 
عضو هیئت تحریریه،
استادیار،
دانشگاه شهرکرد،
دکترای باستان شناسی
 
 
 
 
 
ایمیل
 
دکتر رضا مهرآفرین
دکتر رضا مهرآفرین
 
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه مازندران،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +۹۸۱۱۳۵۳۰۲۷۰۱
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://umz.ac.ir/CV/staff_p...
ایمیل mehrafarin_reza@yahoo.com
       
 

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه مازندران،
دکترای باستان شناسی

   
       
دکتر کاظم ملازاده
دکتر کاظم ملازاده
 
عضو هیأت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه بوعلی سینا،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +۹۸۸۱۱۴۲۲۹۰۵۰
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://profs.basu.ac.ir/mol...
ایمیل mollazadeh@basu.ac.ir