برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام

شناسه: ۲۴۷۶-۶۰۴۶ (چاپی)  ۲۴۷۶-۶۰۵۴ (آنلاین)

توضیحات


جدیدترین شماره (دوره 2/ شماره 2/ پاییز و زمستان 1396)  مقاله اصلی

تجلی رفتارهای آیینی در دوران نوسنگی بی¬سفال (مطالعه موردی: محوطه¬ی شیخی‌آباد کرمانشاه)
رحمت عباس نژاد سرستي, شاهین آریامنش


  مقاله اصلی

بازشناسی الگوی معیشتی جوامع هزاره پنجم( دوره مس وسنگ ) در منطقه حاشیه درونی شرق زاگرس مرکزی ( مطالعه موردی تپه چهل امیران)
مهناز شريفي, عباس مترجم, یعقوب محمدی فر


  مقاله اصلی

بررسی و تحلیل تاثیر نقش ‌مایه‌¬ها‌ و عناصر فرهنگی و هنری هلنیسم و سامی بر فرهنگ و هنر الیماییان
علیرضا هژبری نوبری, سید مهدی موسوی کوهپر, اکرم حکمتی نیا


  مقاله اصلی

گمانه زنی محوطه دوزداغی خوی؛ محوطه ای در شمال غرب ایران
افراسیاب گراوند, فاطمه ملک پور


  مقاله اصلی

بررسی و معرفی محوطه های باستانی پیش از تاریخ تا آغاز اسلامی بدست آمده از قسمت مرکزی کجور، مازندران
پرستو مسجدی خاک, مصطفی خزایی کوهپر


  مقاله اصلی

آرتمیسِ پارسی و مادر خدایان (ردیابی یک خدابانوی پارسی-آناتولیایی بر اساس متون کلاسیک و شواهد باستان‌شناختی)
فرزاد عابدی


  مقاله اصلی

مطالعه تطبیقی کتیبه های بجای مانده از دوره هخامنشیان و ساسانیان از دریچه مطالعات آماری
شهین فارابی, نرگس حسينيون مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
4
شماره‌ها
4
مقالات
41
مقالات دسترسی آزاد
13


 اطلاعیه‌ها

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
عنوان نشریه
جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام
شناسه (چاپ)
۲۴۷۶-۶۰۴۶
شناسه (آنلاین)
۲۴۷۶-۶۰۵۴
هیات تحریریه

 

دکتر سید رسول موسوی حاجی

سردبیر

عضو هیئت تحریریه،
استاد، دانشگاه مازندران،
دکترای باستان شناشی

 

تلفن

+۹۸۱۱۳۵۳۰۲۷۰۱

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://umz.ac.ir/CV/staff_p...

ایمیل

seyyed_rasool@yahoo.com

 

دکتر  محمود حیدریان

مدیر داخلی

عضو هیات تحریریه،
استادیار، دانشگاه شهرکرد،
دکترای باستان شناسی

 

تلفن

+۹۸۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://www.sku.ac.ir/~Heyda...

ایمیل

heydarianm@lit.sku.ac.ir

 

دکتر سید مهدی موسوی کوهپر

عضو هیئت تحریریه،

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس،
دکترای باستان شناسی

 

تلفن

+۹۸۲۱۸۲۸۸۴۶۶۱

فکس

+۹۸۲۱۸۲۸۸۴۶۶۱

موبایل

 

آدرس سایت

http://www.modares.ac.ir/Sc...

ایمیل

m_mousavi@modares.ac.ir

 

دکتر جواد نیستانی

عضو هیأت تحریریه،
دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس،
دکترای باستان شناسی

 

تلفن

+۹۸۲۱۸۲۸۸۳۶۳۱

فکس

+۹۸۲۱۸۲۸۸۳۶۱۷

موبایل

 

آدرس سایت

http://www.modares.ac.ir/Sc...

ایمیل

jneyestani@modares.ac.ir

 

دکتر  یعقوب محمدی فر

عضو هیأت تحریریه،

استاد، دانشگاه بوعلی سینا،
دکترای  باستان شناسی

 

تلفن

+۹۸۵۴۳۱۱۳۲۹۴۷

فکس

 

موبایل

آدرس سایت

http://astaff.usb.ac.ir/Def...

ایمیل

mohamadifar@basu.ac.ir

 

دکتر حسن فاضلی نشلی

عضو هیئت تحریریه،

دانشیار، دانشگاه تهران،
دکترای باستان شناسی

 

تلفن

+۹۸۲۱۶۱۱۱۲۵۶۱

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

https://rtis.ut.ac.ir/cv/hf...

ایمیل

hfazelin@ut.ac.ir

 

 دکتر  محمد ابراهیم زارعی

عضو هیئت تحریریه،
استاد، دانشگاه بوعلی سینا،
دکترای باستان شناسی

 

تلفن

+۹۸۸۱۱۴۲۲۹۰۵۰

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

profs.basu.ac.ir/m-zarei/

ایمیل

me-zarei@basu.ac.ir

 

 

دکتر مجید ساریخانی

عضو هیئت تحریریه،

استادیار،
دانشگاه شهرکرد،
دکترای باستان شناسی

 

 

 

 

 

ایمیل

 

دکتر رضا مهرآفرین

عضو هیئت تحریریه،

استاد، دانشگاه مازندران،
دکترای باستان شناسی

 

تلفن

+۹۸۱۱۳۵۳۰۲۷۰۱

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://umz.ac.ir/CV/staff_p...

ایمیل

mehrafarin_reza@yahoo.com

 

 

 

 

 

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه مازندران،
دکترای باستان شناسی

 

 

 

 

 

 

دکتر کاظم ملازاده

عضو هیأت تحریریه،

دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا،
دکترای باستان شناسی

 

تلفن

+۹۸۸۱۱۴۲۲۹۰۵۰

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://profs.basu.ac.ir/mol...

ایمیل

mollazadeh@basu.ac.ir